Transport

Za naše cijenjene kupe pružamo usluge organizacije transporta na željenu lokaciju.
Ovisno o vrsti transporta i lokaciji na koju roba treba biti dopremljena, transport obavljamo vlastitim prijevoznim sredstvima ili organiziramo transport sa specijaliziranim prijevozničkim tvrtkama.
Za potrebe transporta kontejnera, trgovačke robe i čeličnih konstrukcija posjedujemo četiri kamiona s dizalicom, tri tegljača s poluprikolicama, tegljač s labudicom za specijalni transport, dvije autodizalice i tri manja kamiona za lokalni transport.

Usluge transporta rasutih materijala možemo izvršiti  kamionima kiperima, tegljačima i kiperima s četiri osovine.