Modularni objekti

Montažom modularnih jedinica formira se modularni objekt koji služi za sljedeće namjene:

  • uredi
  • škole
  • dječji vrtići
  • stambeni objekti
  • rekreacijski prostori
  • studentski domovi
  • bolnice
  • restorani

Zahvaljujući prednostima modularne gradnje postiže se visok stupanj fleksibilnosti i efikasnosti pri zadovoljavanju potreba korisnika modularnih objekata.
Zidovi su s unutarnje strane obloženi drvenim prešanim pločama (iveral ploče), a vanjska oplata je pocinčani trapezno profilirani bojani lim. Kao toplinska izolacija u zidovima, podu i krovu najčešće se koristi mineralna vuna. Debljina termoizolacije je različita s obzirom na klimatske uvjete u kojima se objekt nalazi.

Kod visokokvalitetne izvedbe za zahtjevnije namjene kao unutarnja zidna obloga postavljaju se gips ploče. U modularne objekte za javnu namjenu ugrađuje se oprema za grijanje, hlađenje i ventilaciju nakon montaže objekta na gradilištu uz prethodnu pripremu svih potrebnih otvora u tvornici. Zahvaljujući tome rok za dovršenje objekta je skraćen na minimum.

Takav ambijent predstavlja ugodan stambeni i radni prostor, te ima odlične karakteristike toplinske izolacije. Modularni objekti mogu biti jednoetažni ili višeetažni. Do sada smo isporučili više od 50 modularnih objekata.

Tlocrt skolske zgrade kat Tlocrt skolske zgrade prizemlje

no images were found

no images were found

no images were found

no images were found

no images were found

no images were found

no images were found

no images were found

Škola; Ungererstrasse, München, Njemačka

no images were found

Škola i dječji vrtić Martinišće

no images were found

Dječji vrtić Morčić, Rijeka

no images were found

Dječji vrtić, Đurđice, Rijeka

no images were found

Škola, Frechen, Njemačka

no images were found

Dječji vrtić, Wolfsburg, Njemačka

no images were found

Dječji vrtić, München, Njemačka

no images were found

Stambeni modularni objekti, München, Njemačka

no images were found

Fürstenriederstrasse, München, Njemačka

no images were found

Implerstrasse, München, Njemačka

no images were found

Karawanke, Austrija

no images were found

Krehlebogen, Njemačka

no images were found

Osnovna škola Petrarcastrasse, München, Njemačka

no images were found

Modularna zgrada St. Augustin, Njemačka

no images were found

Modularni objekti, Rodgau, Seligenstadt, Njemačka

no images were found

Dječji vrtić u Karlsfeldu, Njemačka

no images were found

Škola München, 175 modularnih jedinica

no images were found

Uredski modularni objekt, Wiener Netze, 165 modularnih jedinica

no images were found

Škola Lauf, Njemačka

no images were found

Uredski objekt Dachau, Njemačka

no images were found

Škola Ismaning, Njemačka

no images were found

Modularni objekt za smještaj azilanata, Flörsheim, Njemačka

no images were found

Shopping Box Park

no images were found

Dječji vrtići u Dresdenu, Njemačka – 6 dječjih vrtića, 420 modularnih jedinica

Apostelgymnasium – modularni objekt sastavljen od 26 modularnih jedinica; kuhinja s restoranom, dnevni boravak, učionice. Objekt se nalazi u Kölnu.

no images were found

Dječji vrtić KITA Bremen, Njemačka – sastavljen od 28 modularnih jedinica

no images were found

Spojni modularni objekt – hodnik između bolničkih zgrada, Augsburg

no images were found

Modularni objekt  – Olympiapark München

no images were found

Modularni objekt ukupne površine 1.400 m2, Apartmani za policijsku akademiju, Dachau, Njemačka

no images were found

Modularni objekt; škola, Nürnberg, Njemačka

no images were found

Modularni objekt Philosophikum/Universität zu Köln

Objekt se sastoji od 225 modularnih jedinica opremljenih za studentske predavaone, čitaonice, urede. Ukupna površina objekta je oko 3.000 m2.

no images were found

Modularni objekt – dječji vrtić, osnovna i strukovna škola za osobe s posebnim potrebama- Freising, Njemačka

no images were found

Modularni objekt – škola Dorfen

Objekt je sastavljen od 4 učionice, ukupno 18 modularnih jedinica.

no images were found

Visoka škola B.A. Krčelić, Zaprešić

VIDEO  Visoka škola B.A. Krčelić, Zaprešić

VIDEO   Visoka škola B.A. Krčelić, Zaprešić, emisija 4 Zida

no images were found

Kamp Bechtel

no images were found

Modularni objekt – istraživačka stanica na Antarktici

no images were found

Montažni modularni objekt –  studentski dom

no images were found