Sunčane elektrane

Sunčane elektrane instalirane na krovovima vlastitih proizvodnih i skladišnih hala u Krapini.