Slobodna carinska zona

 

no images were found

U blizini Jedinstva nalazi se slobodna carinska zona. Zainteresirani smo za suradnju ili iznajmljivanje zatvorenih i otvorenih prostora u carinskoj zoni, gdje imamo u vlasništvu cca 60.000 m2 prostora, kat.čest. br. 3352, 3354, 3355, 3358/1, 3358/2, 3361/4, 4123/1, 4123/2, 4123/3. Zona je dio teritorija Republike Hrvatske, koji je posebno ograđen i označen, a gospodarske djelatnosti se obavljaju uz posebne uvjete.

U zoni se može obavljati: proizvodnja robe, oplemenjivanje robe, trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, pružanje usluga.  U zoni nije dozvoljeno obavljanje trgovine na malo.
Posebni odnosno pogodniji uvjeti obavljanja gospodarskih djelatnosti najvažnije su obilježje svake zone. Korisnici zone imaju sljedeće pogodnosti:

  • porezne
  • carinske
  • gospodarske
  • administrativne

Porezne pogodnosti
Posebna porezna olakšica je obveza plaćanja poreza na dobit 50% od propisane stope. Također, postoji porezno oslobođenje od plaćanja posebnih poreza (porez na dodanu vrijednost i posebnih poreza na potrošnju) za robu smještenu u zoni, upotrijebljenu ili potrošenu u skladu sa Zakonom o slobodnim zonama.

Carinske pogodnosti
Korisnici slobodne zone imaju carinsko oslobođenje za uvoz robe koja je smještena u zoni te je upotrijebljena ili potrošena u skladu sa Zakonom o slobodnim zonama, a nije namijenjena prometu na domaćem tržištu.

Gospodarske pogodnosti
U slobodnim zonama se ne primjenjuju kontingenti, dozvole i odobrenja za obavljanje vanjskotrgovinskog poslovanja, redovna ograničenja ili privremene mjere na robu koja je smještena u zoni, a nije namijenjena prometu na domaćem tržištu.

Administrativne pogodnosti
Pri uvozu i izvozu robe iz zone i u zonu pojednostavljen je administrativni postupak. Roba koje se smješta u slobodnu zonu prijavljuje se carinarnici formularom za prijavu. Domaća roba koja se smješta u zonu prijavljuje se carinarnici nalogom ili računom.