Žutnica – Krapina

no images were found

Na lokaciji Žutnica u Krapini raspolažemo s ca 125.000 m2 otvorenih i zatvorenih prostora. Za iznajmljivanje je slobodno cca 25.000 m2 zatvorenih i cca 35.000 m2 otvorenih prostora. To su hale za proizvodnju, skladištenje, doradu i dr. Prostori su udaljeni cca 10 km od graničnog prijelaza s EU (Slovenijom).

Kat.čest.br. 129/1, 134, 137, 141, 146, 151, 152, 155, 718 

S obzirom na infrastrukturnu izgrađenost i vanjsko uređenje lokacije, prostor posjeduje sve prostorne, infrastrukturne i komunalne uvjete. Osim toga idealna je prometna povezanost s direktnim pristupom na autocestu i nekoliko lokalnih cesta. Objekti su izgrađeni na potpuno uređenom građevinskom zemljištu i putem svojih podzemnih i nadzemnih instalacija priključeni na sljedeću infrastrukturu:

  • el. energiju (10 MW)
  • plinovod
  • vodovod
  • kanalizacijsku mrežu
  • telefonsku mrežu
  • rezervoar vode kapaciteta 2 mil. litara
  • rezervoar nafte kapaciteta 1 mil. litara

Na istom prostoru nalazi se carinarnica, carinsko skladište, špediterske kuće, parkiralište za kamione i manipulativne površine. Na lokaciji se nalazi željeznički kolosjek te postoji mogućnost dopreme i otpreme robe željeznicom.


Prikaz veće karte