Građevinska zemljišta

Posjedujemo građevinska zemljišta na nekoliko lokacija u Hrvatskoj:

 1. ZAGREB23.000 m2 građevinsko zemljište na lokaciji Zagrebačka cesta i Ulica D. Golika, širi centar grada Zagreba – Trešnjevka, kat.čest. br. 1236.  Namjena zemljišta je stambeno-poslovna. Blizina javnog prijevoza – autobus 20 m, tramvaj 300 m.
 2. SAMOBOR 8.000 m2 građevinskog zemljišta sa stambenom namjenom, južni dio Samobora uz Mirnovečku ulicu i uz glavnu gradsku ulicu s drvoredom, kat.čest.br. 4898.
 3. JASTREBARSKO – 58.000 m2 građevinskog zemljišta, kat.čest. br. 2790, 2792, 2794, 2798, pogodnog za poslovne i stambene građevine. Moguća izgradnja stambenog naselja ili trgovačkog i logističkog centra.
 4. DUGO SELO – 4.000 m2 građevinskog zemljišta, kat.čest.br. 925/1, 927/1, s namjenom stambene izgradnje, širi centar grada Dugo Selo, Sajmišna ulica.
 5. IVANEC – JEROVEC, pješčara – cca. 200.000 m2 građevinskog zemljišta + cca 200.000 m2 poljoprivrednog zemljišta. K.o. Jerovec, kat.čest. br. 885/1, 903, 972, 1079/5, 1079/8, 1079/9, 1079/10, 1079/11, 1082, 1088/4
 6. RADOBOJ, PODUZETNIČKA ZONA “BROD” GORNJA ŠEMNICA – 25.000 m2 zemljišta za gospodarsku namjenu, K.o. Šemnica, dio kat.čest. br. 145/1, 2372/1
 7. VRLIKA, RADNA ZONA KOSORE – 30.000 m2, gospodarska namjena, K.o. Sinj, kat.čest.br. 194/15 

 

 • Odaberite jezik

  DE EN FR
 • Slideshow

 • Novosti

 • Zadnji komentari

  • Arhiv