Specijalni kontejneri

Specijalni kontejneri koriste se za smještaj:

 • telekomunikacijske opreme

  no images were found

 • procesne opreme za istraživanje naftnih polja
 • elektroenergetskih postrojenja
 • mjernoregulacione opreme u visokonaponskim poljima
 • hladnjača
 • trafostanica
 • dizel agregata
 • pumpnih stanica
 • plinskih analizatora
 • opreme na offshore platformama
 • laboratorija

Specijalni kontejneri se proizvode prema zahtjevima kupaca, te specifičnostima lokacije na koju se isporučuju.
Do sada smo isporučili velik broj specijalnih kontejnerskih jedinica i objekata. Neki od naručitelja su Emerson, Siemens, VIP-net, T-mobile, Nokia, Tele2, Reime, Shell, Crosco, Occidental.

Kontejnerske jedinice i kontejnerski objekti za specijalne namjene moraju zadovoljavati zahtjeve za:

 • vatrootpornost
 • potpunu nepropusnost zraka i vode ili propuštanje određene količine zraka u određenom vremenu
 • potpuno zavareno oplošje, krov i pod kontejnera
 • otpornost na udar eksplozije
 • pritisak na pod kontejnera od 1000 kg i više
 • izolacijom na ekstremno niskim ili visokim temperaturama (+50 / -60 oC)
 • vanjskom bojom otpornom na ekstremno nepogodne vremenske uvjete (visoka vlažnost zraka, pješčane oluje, velike temperaturne razlike)

Uz specijalni kontejner možemo ponuditi izradu uzdignutog poda, pripremne radove za ugradnju električne i ostale opreme, otvore na krovu, podu i zidovima za provođenje kablova i ugradnju opreme.

Specijalni kontejneri AVL

Specijalni kontejneri – Emerson

Specijalni kontejneri – Siemens

Kontejneri za smještaj telekomunikacijske opreme pokretnih mreža

Kontejner za smještaj elektrorasklopnog postrojenja

Kontejner za smještaj plinske mjernoregulacijske stanice

Kontejner kuhinja

Kontejner za smještaj telekomunikacijske opreme

Kontejner za trafostanicu

Objekt za smještaj mjernoregulacijske opreme u visokonaponskom polju

Pokretni laboratorij za naftne platforme

Prefabricirani modularni objekt

Ostali specijalni kontejneri